Huset

Spillestedet på adressen Stengade 18 slog dørene op d. 18. september 2010 efter at have været lukket siden sommeren 2009.
Bag åbningen står en gruppe nye, frivillige kræfter, som er samlet i foreningen Stengade 18. Foreningen blev stiftet, da det gamle Stengade 30 lukkede, og målet er at etablere et nyt spillested i de gamle lokaler.

Spillestedsleder Jim Q. Holm er ansat af foreningen Spillestedet Stengade. Det er hans opgave at sørge for, at Stengade bliver et brugerstyret hus, hvor frivillige står i spidsen for arrangementerne.

Kontoret
 
Spillestedsleder

Jim Q. Holm
jim@stengade.dk

 

Administrativ koordinator

Mie Jensen
info@stengade.dk 

 

Administrativ medarbejder

Martin V. Jensen
bogholderi@stengade.dk

 

 

Bogholderi & Fakturering

Alle fakturaer og henvendelser vedrørende betalinger eller bogholderi bedes rettet til mail
bogholderi@stengade.dk

Presse & pressemateriale

Oplysningerne henvender sig til journalister, fotografer og medier.
Kontakt os på pr@stengade.dk

Logo & Pressemateriale

Skal du skrive en artikel, en pressemeddelelse eller lign., så kan du download billeder og logoer. Alle logoer er med transparent baggrund i png filformat og billederne i jpg filformat.

stengade-black-bg

1500x302px 300dpi
Download

stengade-black-www-bg

1500x302px 300dpi

Download

stengade-white-bg

1500x302px 300dpi

Download

stengade-white-www-bg

1500x302px 300dpi

Download

s-black-bg

430x600px 300dpi

Download

s-white-bg

430x600px 300dpi

Download

 

thumb-hus

Download

thumb-spillestedetstengade-kennet

Download

Glemte sager

Har du glemt eller mistet noget på Stengade, er der håb forude! Kig forbi kontoret på Stengade 18 en hverdag eller send en mail til glemtesager@stengade.dk med en beskrivelse af dine forsvundne ejendele.

Samarbejdspartner

Stengade er afhængig af et godt samarbejde med mange forskellige instanser og aktører i København.

Vi sætter stor pris på opbakningen fra Københavns Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning og -udvalg, som har bidraget til, at åbningen kunne blive en realitet og som bidrager til driften af Stengade.

Stengade modtager desuden honorarstøtte fra Kunststyrelsen og Københavns Kommunes Musikudvalg.

Snabslanten har støttet Stengades arbejdsweekender for frivillige.

Stengade har allerede oplevet stor opbakning i kvarteret og har indledt lovende samarbejder med Blågårds Apotek, Kulturhuset Støberiet og Beboernetværket På Tværs.

TAK TIL...

Tak til Malerselskabet og Malernes Hus for at sponsorere maling til renoveringen af huset.

Stengade samarbejder med Logik & Co. og Tøgern Arkitekter om renoveringen af huset.

Tak til Music Management på Rytmisk Musikkonservatorium for at arrangere Coming Soon-arrangementerne, og tak til Vega og Rust for deres support til Coming Soon-arrangementerne.

Stengade er en del af spillesteder.dk's kampagne 'Music Against Drugs', som fokuserer på narkotikaforebyggelse i festmiljøer, så det er musikken – og ikke euforiserende stoffer – der spiller hovedrollen i nattelivet.

Foreningen Spillestedet Stengade

Spillestedet Stengade er en forening bestående af kulturelle og sociale grupper, som har til formål på et ikke kommercielt grundlag at forestå, udføre og formidle musik af høj kvalitet og kulturel, social og anden hermed beslægtet virksomhed med det særlige formål at skabe nytænkning på basis af lokale forhold og etablere relationer til den lokale befolkning. Musik- og koncertarrangementer, der finder sted fra foreningens bygninger i Stengade 18, skal ske i kontinuitet.

Bestyrelsen
Foreningen har nedsat en bestyrelse, som varetager Spillestedets interesser.

Bestyrelsen består af den på generalforsamlingen valgte formand og kasserer, og posterne næstformand, fire menige medlemmer samt to suppleanter, hvilke fordeles umiddelbart efter generalforsamlingen af bestyrelsen selv.

  • Valg af foreningens formand vælges for to år i ulige år
  • Valg af kasserer vælges for to år i lige årstal
  • Næstformand og menige medlemmer vælges for 1 år ad gangen
  • Suppleanter vælges for 1 år ad gangen
  • Medlemmerne kan genvælges

Se og læs om de enkelte medlemmer i bestyrelsen nedefor.

 

Kontingent
Alle kan være medlem af foreningen. Medlemsskabet af foreningen er gældende for for ét år fra generalforsamling til generalforsamling.

Bliv medlem af foreningen

Download foreningens vedtægter
Download

 

Stengades historie
Stengades historie

Spillestedet Stengade er et hus fyldt til randen med historie. Huset tilhørte i de første mange år Malerforbundet i Danmark, men blev i 1970’erne besat af slumstormerne, som i 1972 etablerede Stengade 30. Bygningen som Spillestedet Stengade ligger i, blev i 1996 registreret som bevaringsværdig af Kulturarvstyrelsen. Den blev opført i 1936 I Funkis-stil, og er en af de første betonbygninger i København. Af netop den grund undergik bygningen ikke saneringen, hvor stedet skiftede matrikel fra nummer 30 til 18. Bygningen er i dag ejet Københavns Ejendomme.

1972-2009

Stengade 30 kørte som dagcafé, natklub og spillested frem til juni 2009, hvor stedet måtte dreje nøglen om, efter at Københavns Kommune havde frataget stedets status som regionalt spillested og dermed også den statslige og kommunale støtte med tilbagevirkende kraft.

2009 – nu

En gruppe tidligere bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere fra Stengade 30 satte sig for at Nørrebro, København og Danmark intet var uden et Stengade, og knoklede derfor 1 år på at få stedet genåbnet. Det lykkedes dem d. 18. September 2010, hvor stedet atter slog dørene op. Denne gang som Spillestedet Stengade, funderet på Foreningen Stengade 18, som er baseret på frivillige kræfter.

Spillestedet Stengade er honorarstøttet med driftstilskud fra kommunen. Den daglige drift bliver varetaget af en venue manager og en administrativ medarbejder, mens resten af husets opgaver varetages af frivillige. Det gælder både opgaver, der ligger i den daglige drift, samt opgaver i forbindelse med afviklingen af vores koncerter, med undtagelse af lydtekniker og security.

Kontakt

Spillestedet Stengade
Stengade 18
2200 København N.

Åbningstider:

Hverdage kl. 10 - 15.30

Torsdage dog kl. 10 - 18

+ 45 35 35 50 69
info@stengade.dk

Bestyrelsen

 

Maria Theresa Lerche

Formand

Hvad er din baggrund?
Har erfaring med projektstyring, eventkoordinering, regnskab og bardrift. Arbejder til dagligt med kvalitetssikring, dataoptimering og arbejdsprocesser

Hvad er dit fokus i bestyrelsen?
Mit hjertet brænder for Stengade og jeg vil gerne fokusere på at styrke samarbejdet mellem bestyrelse, kontor og frivillige. Min motivation kommer af at vi lykkes sammen!

Hvem er din favorit kunstner/hvad er dit favorit album og hvorfor?
Triphop er min all time favorite genre, så Portishead står højt på listen over favoritkunstnere. Drømmende elektroniske universer med forførende vocal! – som eksempelvis er i særklasse på på deres album “Dummy”

Anders Wind

Bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund?
Det kommer an på hvor jeg står henne.

Hvad er dit fokus i bestyrelsen?
Booking / samarbejde / frivillige

Hvem er din favorit kunstner/hvad er dit favorit album og hvorfor?
Jeg har ikke en favorit kunstner, jeg har mange. Musik er min favorit – hvem kunstneren er, er underordnet. Skal jeg nævne 3 albums der har betydet meget for mig og stadig bevæger mig inderligt, er det;

”Live At Sin-é ” med Jeff Buckley
”Make Yourself” med Incubus
“Sefronia” med Tim Buckley

Caroline Koren Raffnsøe

Bestyrelsesmedlem

Hvad er din baggrund?
Projektleder og producent fra film-, teater- og event- og konsulent-branchen med fokus på værdikædeanalyse, produktion, økonomi, process-design og HR. Udannet civil økonom(HA) og Cand.soc. in Management of Creative Business Processes fra CBS.

Hvad er dit fokus i bestyrelsen?
  Praktisk har jeg fokuseret på økonomi og jura samt design af IT-løsninger til afstemningsprocesser og empiriske undersøgelser af frivilligheden på Stengade. Desuden har jeg erfaringer fra andre relaterede kreative brancher, hvilket jeg trækker på i forhold til at drage paralleller til andre cases; det oplever jeg har udmøntet sig i alternative løsningsforslag på div. problematikker. Fremover ønsker jeg at fokusere endnu mere på økonomi samt co-creation på tværs af husets "grupper" og eksterne aktører.

Hvem er din favorit kunstner/hvad er dit favorit album og hvorfor?
   Der er så meget musik derude. Jeg hører sjældent album som "værker" i sig selv; istedet plukker jeg numre. Desuden ændrer det sig konstant afhængigt af humør og livets "beat". Hvis jeg SKAL vælge noget indenfor for e.g. de sidste 5 år: Digitalism, I Love you, Dude.

Thilde Mørup Christensen

Kassere

Hvad er din baggrund?
Jeg har været frivillig på Stengade siden 2010, både i baren, som fotograf og nu i bestyrelsen. Jeg er arkitekt af uddannelse og er musik elsker og spille også selv lidt musik.

Hvad er dit fokus i bestyrelsen?
Jeg har fokus på de frivillige, på de fysiske rammer på stengade og på samspillet med kommune og nærmiljø.

Hvem er din favorit kunstner/hvad er dit favorit album og hvorfor?
Farvotit band for tiden er nok The National, er vild med deres måde at lave musik på! Ellers er den nye Bowie en plade som fortiden roterer flittigt på anlægget.

Har du spørgsmål til bestyrelsen, er du velkommen til at skrive en mail.
info@stengade.dk

Vil du være frivillig?

stengade

Onsdag d. 16 marts kl. 19 holder vi informationsmøde for kommende frivillige på Stengade. Læs mere

Open Call til PR-team!

open-call-web-thumb

Vi søger 4 stærke profiler til vores nye frivillige PR-team! Læs mere

Generalforsamling

 

Onsdag d. 26 april kl. 18.30 holder vi generalforsamling på Spillestedet Stengade. Læs mere