Indkaldelse til generalforsamling på Spillestedet Stengade

Indkaldelse Til GENERALFORSAMLING på Stengade
Tirsdag d. 17 april 2018, kl. 18:30
Spillestedet Stengade
Stengade 18, 2200 København N.

Foreningen Spillestedet Stengade inviterer til generalforsamling for dets medlemmer og andre interesserede. Årsregnskab 2017 og budget for 2018 præsenteres, der er valg til bestyrelsen (1-årig periode) samt valg til kasserer (2-årig periode) og der stemmes om evt. forslag
til vedtægtsændringer. Kun medlemmer af foreningen kan opstille til bestyrelsesposter.

Officiel tilkendegivelse af kandidatur skal ske per mail senest d. 9 april, kl. 12.00 til bestyrelse@stengade.dk.
Kandidater skal være minimum 21 år, eller 18 år med afsluttet uddannelse indenfor hotel/restaurationsfaget.
Forslag til dagsorden, vedtægter, opstillinger senest d. 9 april 2018, kl. 12.00, til bestyrelse@stengade.dk

Dagsorden, indkomne forslag og opstillingslister, samt regnskab/budget
gøres offentligt 6 dage før generalforsamlingen; d. 11 april.
Indmeldelse i Foreningen Spillestedet Stengade kan ske på selve generalforsamlingen, eller
her: https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=4e9138c7ae

Kun medlemmer af Foreningen Spillestedet Stengade har stemmeret ved generalforsamlingen. Pris: kr. 100 for ét års medlemskab.
Kærlig hilsen,
Stengades bestyrelse

Vejledning til kandidatur:
https://www.dropbox.com/s/y8h6w29lqd2pews/Vejledning%20til%20kandidatur_2018.doc?dl=0
Bestyrelsesmedlem, opstillings dokument:
https://www.dropbox.com/s/p0v08993kd34i63/Kandidatur%20-%20medlem.doc?dl=0
Bestyrelsesmedlem, kasserer, opstillings dokument:
https://www.dropbox.com/s/45oe1m69jyllqxt/Kandidatur%20-%20kasserer.doc?dl=0
Evt. spørgsmål rettes til spillestedsleder Jim Q Holm; jim@stengade.dk, tlf: 3535 5069

[TheChamp-Sharing style="background-color:#fff; top="20""]