Invitation til generalforsamling 2017

Indkaldelse til GENERALFORSAMLING

Onsdag d. 26. april 2017  kl. 18:30

Spillestedet Stengade

Stengade 18, 2200 København N

Foreningen Spillestedet Stengade inviterer til generalforsamling for dets medlemmer og andre interesserede. Årsregnskab 2016 præsenteresder er valg til bestyrelsen (1-årig periode) samt valg til Formand (2-årig periode) og der stemmes om evt. forslag til vedtægtsændringer. Kun medlemmer af foreningen kan opstille til bestyrelsesposter. Officiel tilkendegivelse af kandidatur skal ske per mail senest d. 18. april 2017, kl. 12.00 til bestyrelse@stengade.dk

Forslag til dagsorden, vedtægter, opstillinger

senest d. 18.04.2017, til bestyrelse@stengade.dk.

Regnskab/budget

offentligøres på Stengades kontor 6 dage før generalforsamlingen, fra d. 20.04.2017

Dagsorden, indkomne forslag og opstillingslister, samt regnskab/budget

gøres offentligt 6 dage før generalforsamlingen; d. 20.04.16.

Indmeldelse i foreningen kan ske på selve generalforsamlingen, eller her:

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=9048f5dd1d

 

Kun medlemmer af Foreningen Spillestedet Stengade har stemmeret ved generalforsamlingen. Pris: kr. 100 for ét års medlemskab.

 

Kærlig hilsen,

Stengades bestyrelse

Evt. spørgsmål rettes til spillestedsleder, Jim Q Holm; jim@stengade.dk, tlf: 3535 5069

 

Har du spørgsmål?

Jim Q. Holm, spillestedsleder

jim@stengade.dk 

Praktisk info

Bliv medlem af Foreningen Spillestedet Stengade
Køb af medlemskab


Formular til opstilling af kandidatur
Kandidatur bestyrelsesformand

Kandidatur bestyrelsesmedlem

Vejledning til alle kandidaturer
Vejledning

 

 

Invitation & vedtægter

Download invitation og vedtægter

Invitation

Vedtægter

 

Begivenhed

Ingen kommende begivenheder