STENGADE PRÆSENTERER

STENGADE PRÆSENTERER

 

Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Årlig Generalforsamling for Spillestedet Stengade

April 29, 2015 kl. 18:30

Stengade 2014

Kære Frivillige, Venner af Huset, Medlemmer og andre Interesserede.


Onsdag d. 29. April kl. 18.30 holder Spillestedet Stengade generalforsamling for dets
medlemmer og andre interesserede.


Der vil være præsentation af årsregnskabet, evt. forslag til vedtægtsændringer og ikke
mindst valg til bestyrelsen (1 årig periode) og i år også valg til Kassér (1-årig periode)
og valg til Formand (2 –årig periode).

Indmeldelse i foreningen sker på selve Generalforsamlingen og koster 100 kr. per år. Kun
medlemmer har stemmeret. Medlemskab kan købes her.

https://place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=d3d6d61897

 

STENGADE GENERALFORSAMLING 2015
Hvor: Stengade 18
Dato: 29/4
Mødeleder: Bestyrelsen


– FORMALIA –
Valg af dirigent Jakob Kwederis er foreslået af bestyrelsen
Valg af referent Ingen foreslåede
Valg af 2 stemmetællere Ingen foreslåede
Genralforsamlingen rettidigt indkaldt Indkaldt i Facebook crewgruppe d. 8 april.


– DAGSORDEN –

Åbning af Generalforsamlingen
Formanden åbner mødet og leder valg af dirigent og referent.

1) Bestyrelsens Beretning
Formanden beretter kort om året der gik.


2) Aflæggelse af regnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Dette er ikke en fuldstændig gennemgang af regnskabet og det er ikke muligt at ændre i regnskabet på generalforsamlingen. Såfremt regnskabet ikke godkendes skal det ændres, hvorefter der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Det anbefales at læse regnskabet på forhånd og hvis man ønsker at få udddybet posterne må man meget gerne tage kontakt til Kennet udenfor generalforsamling.


3) Beslutning om disponering af eventuelt overskud/underskud.
Dette punkt er formalia, da beslutningen som sådan kun vedrører hvorvidt vi henfører overskuddet fra 2014 til Stengade i 2015 og dermed ikke udlodder det til andre organisationer.


4) Beslutning om meddelelse af eventuel decharge til bestyrelsen. Formalia der kun er aktuel I tilfælde af begæring om konkurs.


5) Vedtagelse af det foreliggende budget for det kommende regnskabsår. Dette er endnu et godkendelsespunkt. Bestyrelsens forslag til budget 2015 er tilgængeligt på generalforsamlingen og kan i øvrigt rekvireres på kontoret.


6) Indkomne forslag. Der er stillet 2 forslag til vedtægter. Det fremgår ikke af dokumentet om det omhandler ændring af eksisterende vedtægter, eller forslag til nye vedtægter.


7) Valg af kassér.


8) Valg af bestyrelse. Såfremt der er nok opstillede kandidater til at foranledige kampvalg er der afsat tid til en mundtlig præsentation af alle kandidater. Læs dog opstillingerne grundigt inden generalforsamlingen.


9) Valg af formand.


10) Valg af revisor.


10) Eventuelt.
Det understreges hermed at der ikke kan træffes beslutninger under eventuelt.

KH Bestyrelsen

For adgang til relevante dokumenter skriv til kennet@stengade.dk

Details

Date:
April 29, 2015
Time:
18:30

Venue

Spillestedet Stengade
Stengade 18
København N, Nørrebro 2200